ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Vi levererar enligt ALBIF 2000 med justering av punkt 26 ”tvister” enligt följande:

”Tvist skall avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall ske i Malmö.”

Bångbro Strip Steel

Bångbro Industriområde
714 37 Kopparberg
Tel 0580-714 15
info@bangbrostripsteel.se

Scanstrip

Besök gärna Scanstrips hemsida.