Lång erfarenhet, hög servicekänsla & engagemang.

Vi kan bandstål!

Stålservice Center i Bergslagen

Välkommen till Bångbro Strip Steel – Din leverantör av bandstål och plåt.


Bångbro Strip Steel AB är ett modernt, effektivt och kundinriktat stålservicecenter i hjärtat av Bergslagen.

Bångbro strip steel levererar bandstål och plåt i kolstål, specialstål, rostfritt och nickellegeringar i både små och stora kvantiteter, snabbt och kostnadseffektivt. Vi skär, klipper, kanthyvlar och valsar enligt våra kunders önskemål.

Vi levererar till många olika typer av branscher och produkter som exempelvis fordon, sågblad, knivar, medicinsk teknik, säkerhetsdetaljer, trädgårdsverktyg, maskiner för avverkning och röjning, bandstål för svetsning med extrema renhetskrav och kantkvalitet.  Ofta används vårt bandstål till produkter med extremt högt ställda krav, både när det gäller materialegenskaper och leveranssäkerhet.

Vad vi erbjuder

Vi utför även lego-bearbetning på ditt material som du har på lager, alltså kan du skicka coils eller plåtar till oss för olika typer av åtgärder. Vi utför vanligen operationer så som valsning, skärning, klippning, riktning eller kanthyvling av våra kunders material. Våra kunder inom legobearbetning återfinns både bland stora bandstålsproducenter och komponenttillverkare.

arbetare inom industri
stålrullar

Vi har snabba leveranser

Bandstålet kan vi ofta leverera med endast någon dags leveranstid när det är bråttom.

Format och kantutförande

Vårt bandstål kan du få i coil och ring eller plåt med skuren eller hyvlad kant. Den hyvlade kanten kan exempelvis vara rund/arronderad kant, avgrada eller fasad kant.

Rådgivning

I vårt erbjudande och service ingår även teknisk rådgivning, där vi kan föreslå optimal materialsort för din applikation och process.

Våra producenter

Vårt bandstål och plåt tillverkas av våra samarbetspartners, stora kallvalsverk, i framför allt Europa. Ofta bedriver vi utveckling i nära samarbete tillsammans med våra kunder och producenter.

Modern bandstålsbearbetning kräver erfarenhet, kompetens, engagemang och hög servicekvalitet.

Allt detta finner du hos oss på Bångbro Strip Steel. För en överblick på vårt sortiment, klicka på Produkter i menyn överst.