Bångbro Strip Steel AB garanterar inte eller tar inte på sig något juridiskt ansvar för att uppgifter, produkter, processer eller annan information som finns tillgängligt på denna webbplats är korrekt, fullständigt eller användbart.

Bångbro Strip Steel AB har inte för avsikt att erbjuda specifik teknisk information via webbplatsen, utan ge användarna information för att kunna förstå vår produktlinje och annat vi kan erbjuda. Specifik teknisk information kan bara fås genom direktkontakt med oss. Därför tillhandahålls allt innehåll, alla produkter och tjänster på denna webbplats, eller på en webbplats till vilken denna webbplats är länkad, i ”befintligt skick” utan någon form av uttrycklig eller underförstådd garanti, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte, äganderätt, eget intrång i immateriella rättigheter, säkerhet eller riktighet.