Efter en investering i ett nytt mindre valsverk erbjuder vi även valsning av bandstålstjocklekar upp till 5 mm och med maximal bandbredd om 250 mm.

Vi valsar fram

  • udda tjock­lekar
  • högre hårdhet
  • snävare toleranser

Vi legovalsar även kundens eget material.