Runda kanter, skurna kanter eller avgradade kanter?

Runda kanter, skurna kanter och även avgradade kanter är de tre vanligast förekommande kantbearbetningarna. Ange ditt önskade kantutförande med uppgift om kantform såväl som kantjämnhet.

Skurna kanter

Den vanligast förekommande kantformen är skurna kanter. Skurna kanter bör inte användas för detaljer som utsätts för böjande utmattningspåkänningar, exempelvis fjädrar.

Runda kanter

Vi erbjuder runda efterbehandlade kanter. Runda kanter är en lämplig kantform för exempelvis dragfjäderstål.

Avgradade kanter

Vi erbjuder även skurna kanter med lätt efterbehandlade kanthörn.

Kontakta oss gärna för frågor!

profilvalsat - valsning av Bångbro Strip Steel